Certyfikowane zamki do drzwi

de extenda

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, niezbędne jest stosowani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach prawych na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w charakterze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i całych organizmów ochrony przeciwwybuchowej, branych w ruchu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy również punkty kontrolne, które chodzą w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto każde urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny być stosowne certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy narzędzia oraz sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt stosowany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją wtedy w szczególności odpylające instalacje ATEX funkcjonujące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca chodząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w miejscach zagrożonych wybuchami, razem z prawami wprowadzonymi w zasadzie, powinien stanowić opracowany zgodnie z ustalonymi w niej informacjami, co w realizacji ma prowadzić do obniżenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców oraz narzędzi (i środowiska) chodzących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.