Przeplyw towarow w logistyce

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

Princess HairPrincess Hair - Zlepšite stav vlasov!

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Roli w sytuacji zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych oddanych do celu w odległościach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w droga szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które potrzebuje spełniać materiał w relacje od środowiska w jakim będzie on używany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi jeszcze spełniać wytyczne wychodzące z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym brana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich bycia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić szybko wycofany z sektora. Wykonywa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.